Малініна Наталія Миколаївна

Резюме

Доцент кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту.

Народилась 29.06.1975 у м. Вінниця.

У 1992 р. закінчила ФМГ №17 зі срібною медаллю.

З 1992 по 1997 рр. навчалась у Вінницькому державному технічному університеті. Захистила диплом на тему "Розробка прогнозуючих моделей техніко-економічних показників з метою управління діяльністю машинобудівного підприємства" та отримала кваліфікацію "Економіст. Менеджер виробництва".

З 1997 р. працює на кафедрі ЕПОВ (нині ЕПВМ) на посаді доцента.

Одружена, має двох дітей.

У 2013 р. в ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААНУ м. Київ успішно захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.08 "гроші фінанси і кредит" за темою " Пряме оподаткування сільськогосподарських товаровиробників"

Наукові інтереси - податки та податкова політика, ціноутворення, електронна комерція, облік і аудит.

Науковий напрям - податки та оподаткування підприємств за видами економічної діяьності.

Автор понад 40 наукових публікацій, серед яких 2 монографії, 1 практикум, 20 статей у наукових фахових виданнях та інших публікацій.

E-mail: malininann@gmail.com